Algemene voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van De Leydsche CV advies en ontwerp. KVK nr. 56812655   BTW nr. NL144011517B01 gevestigd in Leiden. De Leydsche streeft er naar om de algemene voorwaarden zo helder mogelijk te houden. Mocht er echter toch nog iets niet duidelijk zijn, dan kan je altijd jouw vragen mailen naar  info@deleydsche.nl.

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst tussen een opdrachtgever en De Leydsche.

Wanneer één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen gewoon van toepassing.

Wanneer De Leydsche besluit om zelf van de algemene voorwaarden af te wijken, kan daar geen recht uit worden ontleend voor toekomstig handelen.

De Leydsche heeft het recht om derden in te schakelen om werkzaamheden te verrichten.

Offertes en prijzen

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

Je betaalt de prijs die op het moment van bestellen op de website wordt gecommuniceerd. Wanneer wij de prijzen verlagen tussen het moment van bestellen en het moment van levering, zullen wij de lagere prijs aan je factureren. Wanneer wij de prijzen verhogen tussen het moment van bestellen en het moment van levering, zullen wij dit uiteraard niet aan je factureren.

Maar wanneer een prijs wordt vermeld, waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze niet klopt (bijvoorbeeld een typefout), kan De Leydsche niet aan deze prijs worden gehouden.

Je krijgt na het plaatsen van de bestelling altijd een bevestiging met prijs toegestuurd via een email.

Levertijden

De Leydsche werkt altijd hard om de levertijden die op de website vermeld staan te halen. Daarvoor is het belangrijk om zo snel mogelijk alle gegevens die nodig zijn om de opdracht uit te kunnen voeren naar De Leydsche toe te sturen. Wanneer dit niet gebeurt, kan De Leydsche de levertijd niet garanderen.

Wanneer De Leydsche de vermelde levertijd niet kan halen, zal De Leydsche dit direct communiceren. De Leydsche geeft geen extra korting in het geval van een vertraagde levering.

De levering van een CV Sjabloon geschiedt automatisch na de afronding van de bestelling en de betaling. Het sjabloon is na de betaling te downloaden vanaf de checkout webpagina, of vanaf de downloadlink die via de e-mail wordt verstuurd.

De Leydsche heeft het recht om opdrachten te weigeren.

Overmacht

Wanneer er omstandigheden zijn waar De Leydsche geen invloed op heeft en deze niet heeft kunnen voorzien, dan is de Leydsche niet verplicht de opdracht te vervullen en/of de levertijd te halen. We zullen je dan zo snel mogelijk op de hoogte stellen.

Betaling

De betalingstermijn van onze diensten CV Advies & rewrite en CV Op Maat is 14 dagen na levering.

Voor de bestelling van een CV Sjabloon vragen wij vooruit betaling. Dit kan direct via de website met iDEAL, Bancontact MisterCash (België) of PayPal. Betaling met credit card is mogelijk via PayPal zonder een account aan te maken.

Betaling van CV Advies & rewrite en CV Op maat kan worden voldaan door het bedrag over te maken op rekening 178290920 tnv De Leydsche te Leiden, onder vermelding van het factuurnummer.
Wanneer incassokosten of gerechtelijke kosten moeten worden gemaakt, zal de De Leydsche deze doorberekenen.

Privacy

De Leydsche deelt jouw gegevens nooit met anderen.

De Leydsche bewaart jouw gegevens offline, zodat wij op een later moment nog aanpassingen kunnen doen wanneer je dat wenst, wanneer je iets wilt toevoegen aan je CV bijvoorbeeld. Indien je dit niet wilt, kun je dit via een email naar info@deleydsche.nl kenbaar maken. Wij zullen dan direct jouw CV volledig verwijderen uit ons systeem.

De Leydsche gebruikt jouw gegevens niet voor promotionele doeleinden.

Garanties

De Leydsche kan geen garantie geven op sollicitatiesucces of een baangarantie geven.

Aansprakelijkheid

Wanneer De Leydsche aansprakelijk mocht zijn, dan beperkt deze aansprakelijkheid zich tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is geregeld.

De Leydsche is niet verantwoordelijk voor de schadelijke gevolgen die ontstaan doordat je onjuiste of onvolledige gegevens hebt verstrekt.

De Leydsche is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en niet voor gevolgschade.

Intellectueel eigendom

Het ontwerp en design van een CV van De Leydsche blijft eigendom van De Leydsche.

De Leydsche is vrij om ontwerp- en stijlelementen opnieuw te gebruiken voor andere opdrachten.

De Leydsche is vrij om ontwerp- en stijlelementen te gebruiken voor promotionele doeleinden. De persoonlijke gegevens worden dan uiteraard niet gebruikt.

Het is niet toegestaan om CV sjablonen en/of CV op maat ontwerp en/of ontwerp- en stijlelementen door te verkopen of beschikbaar te stellen aan derden.